जय माता नयना देवी जी


नयना देवी जी,19 अप्रेल । दी  या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः

_ओंम सर्व मंगल मांग्लये शिवे सर्वार्थ साधिके , शरण्ये त्रम्बयके ग़ौरी नारायणी नमोस्तुते।

 या देवी सर्वभूतेषु मातृ स्वरुपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 

या देवी सर्वभूतेषु शांति स्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः

शुभ प्रभात आज के दर्शन मां भगवती आदिशक्ति श्री नयना देवी जी